Trwa jubileuszowy rok św.Hildegardy z Bingen.

Oto 10 lat temu ta niezwykła benedyktyńska ksieni została ogłoszona Świętą i Doktorem Kościoła katolickiego. Kanonizacji dokonał Papież Benedykt XVI, który wielokrotnie podkreślał, że była ona dla niego wielką mistrzynią duchową, zresztą także – rodaczką.

Hildegarda z Bingen, (właściwie z Eibingen). Dołączyła tym samym do trzech wielkich świętych Doktor Kościołą: Teresy z Avili(1970), Katarzyny ze Sjeny(1970) i Teresy z Lisieux(1997).

Główne uroczystości odpustowe ku czci św. Doktor Kościoła odbywają się u stóp wzgórza, na którym znajduje się opactwo św.Hildegardy, w parafialnym kościele w Rüdesheim.

Tu przechowywane są relikwie św. Hildegardy, przeniesione w roku 1803, gdy klasztor w Eibingen zamarł z powodu sekularyzacji narzuconej przez Napoleona i gdzie znajdują się do dzisiaj.
Język i serce, czaszka i pukiel włosów niemieckiej mistyczki przechowywane są w pozłacanym relikwiarzu w formie pięknej, okazałej skrzyni.
W czasie wielkich uroczystości relikwiarz, którym opiekuje się Bractwo św. Hildegardy jest bardzo godnie wynoszony i tak było podczas wyjątkowego jubileuszowego odpustu AD 2022.
Mszę świętą na zewnątrz skromnego kościółka sprawował biskup miejsca, podkreślając wagę i aktualność przesłania św.Hildegardy dla współcześnie żyjących.
Jest to cześć dla Boga Stwórcy, pokora w słuchaniu i przestrzeganiu Bożego prawa, poszukiwanie pokoju i harmonii, przede wszystkim we własnym sercu.
Bardzo wzruszającym punktem programu było uroczyste wniesienie relikwiarza do wnętrza świątyni, a następnie możliwość indywidualnej adoracji relikwii.
Spokój, cisza, głęboki wymiar tych spotkań poszczególnych pielgrzymów ze Świętą Mistyczką jest niezapomnianym przeżyciem.
Boże,Ty obdarzyłeś św Hildegardę niebieskimi darami.
Prosimy Cię abyśmy wsparci jej wstawiennictwem, z ciemności tego świata doszli do Twojej wiecznej światłości!
Pragnę podzielić się z Państwem radością, że w tym jubileuszowym okresie dane mi było pielgrzymować do grobu św.Patronki. A na pamiątkę – dzielę się także obrazami z tej uroczystości:)
Hil winorośle 22Hil kościól 22Hild sanktuarium odpust22Hild sanktuarium 17 09 22 (33)Hild adoracja22Hild sanktuarium otarz17 09 22 (63)