Złote reguły życia 

Św.Hildegarda opiera swój program zdrowia na następujących „złotych regułach życia”.

1. Właściwie jeść i pić.

2. Czerpać energię życiową z czterech żywiołów świata.

3.Przestrzegać rozsądnej równowagi pomiędzy ruchem i spokojem, czyli pracą a odpoczynkiem.

4.Odnaleźć naturalny rytm snu i czuwania.

5. Oczyszczać ciało z zalegających soków

6. Podtrzymywać uzdrawiające siły duchowe.

Źr:A.Walkowska”Powrót do harmonii” wyd.II