Post i wewnętrzna dyscyplina otworzą Cię na Boże miłosierdzie, a ono pokonuje grzech i chroni duszę przed zatraceniem w smutku.

Epistola LXIV
Ze: „Słowa pełne światła” Wyd.M, K-ów 2011